Фонтановка
сутанист. оголтелый фантик. ватиканское щячло. гаргантюа в конетопах
Hiroshi YoshidaKAWAI Gyokudo (1873-1957)Sharks by Utagawa Kuniyoshi (1797–1861)Takeji Asano, "Snow at Chisin Temple, Kyoto"Tsuchiya Koitsu

Ohara KosonSekino Jun’ichiroKato TeruhideNisaburo Ito (1910 – 1988)

Kawarazaki ShodoKawase HasuiTakato Yamamoto

@темы: Охара Косон, гравюра, живопись, сосаку ханга, сумиё-э, укиё-э